Vorige

Ververs

Voorpagina

Meetkundige bewijzen

Hieronder staan links naar geogebramateriaal. Open dit door op de link te klikken.
Daarna kan je in de app bladeren door de schuifknop 'stap' te gebruiken. Grote punten kan je verslepen en zien wat dat voor effect heeft. Soms kan je met andere schuifknoppen andere aanpassingen doen en achterhalen wat daarvan het effect is.


Figuur 1   Gelijke hoeken in gelijkbenige driehoek


Figuur 2   Stelling van Thales

XXX XXX


Figuur 3   Stelling over gelijke zijden en hoeken


Figuur 4   Constructie middelloodlijn en bissectrice

XXX XXX


Figuur 5   Bijzondere lijnen in een driehoek


Figuur 6   Lijnen door één punt in een driehoek

XXX XXX


Figuur 7   Voorbeeldbewijs congruentie 1


Figuur 8   Voorbeeldbewijs congruentie 2

XXX XXX


Figuur 9   Voorbeeldbewijs congruentie 3


Figuur 10   gelijke hoogtelijnen in gelijkbenige driehoek

XXX XXX


Figuur 11   Bissectrice in een gelijkbenige driehoek


Figuur 12   In een driehoek is de som van de hoeken 180°.

XXX XXX


Figuur 13   Buitenhoekstelling


Figuur 14   F- of Z-hoeken, dus evenwijdige lijnen

XXX XXX


Figuur 15   Verlengde zwaartelijn en evenwijdig aan zijde


Figuur 16   Parallel door eindpunt bissectrice even lang als deel van zijde

XXX XXX


Figuur 17   Gelijke lengte buitenbissectrices


Figuur 18   Pythagoras met gelijkvormigheid

XXX XXX


Figuur 19   Omgekeerde stelling van Pythagoras


Figuur 20   Verhouding waarin hoogtelijnen elkaar snijden

XXX XXX


Figuur 21   Gelijkvormigheid in een rechthoekige driehoek


Figuur 22   Bissectricestelling

XXX XXX


Figuur 23   Middelpunt op middelloodlijn van koorde


Figuur 24   Middelpunten op middelloodlijn van snijpunten van twee cirkels

XXX XXX


Figuur 25   De straal van een cirkel staat loodrecht op de raaklijn


Figuur 26   Lijn door middelpunt loodrecht op raaklijn is de straal

XXX XXX


Figuur 27   Gelijke raaklijnstukken


Figuur 28   Stelling van Thales

XXX XXX


Figuur 29   Propositie 31 uit Boek VI, met rechthoeken


Figuur 30   Gelijkvormige driehoeken en propositie 31 uit Boek VI

XXX XXX


Figuur 31   Voetpunten hoogtelijnendriehoek op cirkel


Figuur 32   Diameters die in snijpunt samenkomen geven 3 punten op één lijn

XXX XXX


Figuur 33   Gelijkzijdige koordenvierhoek die trapezium is


Figuur 34   Koordenvierhoek: overstaande hoeken samen 180°.

XXX XXX


Figuur 35   Grootte binnenomtrekshoek


Figuur 36   Grootte buitenomtrekshoek

XXX XXX


Figuur 37   Relatie tussen hoek tussen raaklijnen en omtrekshoek tussen raakpunten


Figuur 38   Verband tussen hoeken omgeschreven en ingeschreven driehoek van cirkel

XXX XXX


Figuur 39   Machtsstelling: snijpunt binnen cirkel


Figuur 40   Machtsstelling: snijpunt buiten cirkel

XXX XXX


Figuur 39   Machtsstelling: raaklijn en koorde


Figuur 40   Stelling van Ceva

XXX XXX© Jeanne Kok, 2023