Bijlesmateriaal wiskunde

Deze site bevat allerlei materiaal dat bij (bij)lessen wiskunde is te gebruiken.

De tekeningen bevatten grote punten die te verslepen zijn en soms ook animaties die bij een bepaalde stap starten. Verder kan je soms instellingen kiezen met een actieknop of schuifbalk. Ook komt het voor dat in het materiaal met vernieuwen een willekeurige andere situatie in beeld wordt gebracht. Dat kan handig zijn om iets met nieuwe getallen, namen of andere gegevens te oefenen.

Hieronder kan je per thema naar een overzichtspagina met materiaal gaan of je kan via een overzichtspagina met figuren doorklikken naar materiaal.

Het assenstelsel en grafieken

Hoeken

Cirkel

De stelling van Pythagoras

Bewijzen voor een aantal meetkundige stellingen

Sinus, cosinus en tangens, zowel voor onderbouw als bovenbouw

Kwadratisch verband, oplossen en probleemsituaties

Exponentieel verband

Lineaire versus exponentiële groei

Transformaties van allerlei grafieken

Differentiëren

Allerlei vlakvullingen en hoe deze te maken

1 tot en met 20

21 tot en met 40

41 tot en met 60

61 tot en met 80

81 tot en met 100

101 tot en met 120

121 tot en met 140

141 tot en met 160

161 tot en met 180

181 tot en met 200

 

Overigens heb ik de versie van De Elementen die Byrne maakte naar het Nederlands vertaald. In deze digitale vertaling zijn ook animaties van de tekeneningen opgenomen. Hierin staan ook een aantal voor middelbare scholieren interessante bewijzen. Hiernaast staat een lijst van een deel hiervan met een link naar het bewijs uit De Elementen.

En voor degenen die graag meetkundige puzzels oplossen of die met behulp van puzzels hun meetkundig inzicht willen oefenen, zijn bijvoorbeeld de puzzels die Catriona Agg op Twitter plaatst heel leuk. Ook deze heb ik vertaald. Daarbij heb ik ze voorzien van een stapsgewijze oplossing die geleidelijk in een animatie in beeld komt.

Chris Wildhagen heeft inmiddels ruim 1000 puzzels verzameld, waaronder ook puzzels van Catriona Agg. Een deel daarvan is algemener gemaakt. Ik ben bezig de puzzels die Chris verzamelde ook online te plaatsen. De puzzels waarvan ik al een animatie heb gemaakt, staan hier.
Chris verzamelde ook meer dan 1000 meetkundige bewijzen. Ook daarmee ben ik bezig. De bewijzen waarvan ik al een animatie heb gemaakt, staan hier.

Van verschillende docenten hoorde ik over de inspirerende rubriek van Martin Kindt in De Nieuwe Wiskrant onder de naam 'Wat te bewijzen is'. Deze artikelen heb ik verzameld. De links naar deze artikelen zijn hier te vinden en ik ben begonnen deze van animaties te voorzien.

De basishoeken in een gelijkbenige driehoek zijn even groot

Als in een driehoek twee hoeken even groot zijn, is de driehoek gelijkbenig

Constructie van een bissectrice of deellijn

Constructie van een middelloodlijn

Bij twee snijdende lijnen zijn de overstaande hoeken even groot

De som van de hoeken in een driehoek is 180°

De Stelling van Pythagoras

De omgekeerde Stelling van Pythagoras

\((a + b + c + ...) x = ax + bx + cx + ...\)

\((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2\)

Middelpuntshoek is twee keer zo groot als omtrekshoek

Hoeken op zelfde segment zijn even groot

Koordenvierhoek: tegenover elkaar gelegen hoeken samen twee rechte hoeken

Stelling van Thales: hoek op een halve cirkel is recht

Driehoeken en parallellogrammen met gelijke hoogte verhouden zich tot elkaar als hun bases

Gelijkvormige driehoeken hebben proportionele zijden

Uitgebreide stelling van Pythagoras: met gelijkvormige figuren op rechthoekzijdenAlle figuren op deze site zijn gemaakt met Geogebra
De figuren en teksten zijn gemaakt door Jeanne Kok, voor zover niet anders vermeld.
© Jeanne Kok, 2023